czwartek, 23 stycznia 2014

110

Zresztą, bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami!

2 Kor 13,11

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz